دانلود مطالب سرگرمی

» گاهی بخندیم:

خوش آمدید
خوش آمدید

IMG_20170201_124119-267x300 دانلود رمان باده pdf

نوشته نویسنده:

«ﺍﯾﻦ ﺭﻣﺎﻥ ﻣﻦ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﺑﻪ ﺍﺳﻢ ﺑﺎﺩﻩ ﺩﺧﺘﺮﯼ ﻣﺜﻞ ﺑﺎﺩﻩ …ﻣﺜﻞ ﯾﻪ ﻧﺴﯿﻤﻪ …ﺩﺧﺘﺮ ﻗﺼﻪ ﻣﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﻣﻬﺮﺑﻮﻥ ﻏﺮﻭﺭ ﻧﺪﺍﺭﻩ …..ﻭﻟﯽ ﯾﮑﻢ ﻟﺠﺒﺎﺯ ….. ﻋﺎﺷﻘﻪ ..ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﻭﺭ ﻋﺎﺷﻘﻪ …ﻋﺎﺷﻘﻪ ﭘﺴﺮﻋﻤﺶ ﺍﻣﯿﺮﻋﻠﯽ…. ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺧﻮﺵﺍﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﺸﮏ …ﺳﺮﺩ …ﻣﻐﺮﻭﺭ…ﮐﻨﺴﻞ ﮐﻨﻨﺪﺱ …ﻭﻟﯽ ﺩﺧﺘﺮﻩ ﻗﺼﻪ ﻣﺎ ﺩﻭﺳﺘﺶ ﺩﺍﺭﻩ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﯾﺎدﻗﺴﻤﺘﯽ ﺍﺯ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ

ﺑﺎﻭﺭﻡ ﻧﻤﯿﺸﻪ ﺑﻼ‌ﺧﺮﻩ ﺷﺪﻡ ﺯﻥ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﯾﺰﺩﺍﻧﯽ ﺷﺪﻡ ….ﺑﺎﺩﻩ ﯾﺰﺩﺍﻧﯽ ﯾﻪ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺍﻣﺸﺐ ﻣﯿﺸﻪ ﺍﺗﺎﻕ ﻣﺸﺘﺮﮎ ﻣﻨﻮ ﺍﻣﯿﺮ ﺍﺗﺎﻗﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺰﺍﺭ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﺑﺎ ﻗﻬﺮ ﺩﻋﻮﺍ ﺗﻮﻧﺴﺘﻢ ﺍﻭﻧﺠﻮﺭﯼ ﮐﻪ ﺧﻮﺩﻡ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﺑﭽﯿﻨﻤﺶ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺍﻣﯿﺮﻋﻠﯽ ﮐﻠﯽ ﺑﺎﻫﻢ ﺑﺤﺚ ﮐﺮﺩ ﻭﻟﯽ ﮐﯿﻪ ﮐﻪ ﮔﻮﺵ ﺑﺪﻩ ﻣﻦ ﺑﺎﺩﻡ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺍﻣﯿﺮ ﻋﻠﯽ ﻣﯿﺎﺳﺘﻢ ﺣﺮﻓﻤﻮ ﺑﻬﺶ ﻋﻤﻠﯽ ﻣﯿﮑﻨﻢ ﺑﺎ ﺣﻠﻘﻪ ﺷﺪﻧﯽ ﺩﺳﺘﯽ ﺩﻭﺭﻡ ﺍﺯ ﻓﮑﺮ ﺍﻣﺪﻡ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﯼ ﺗﻠﺦ ﻣﯿﺸﻨﺎﺳﻢ ﺧﯿﻠﯽ ﺧﻮﺏ ﻣﯿﺸﻨﺎﻡ ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﯼ ﺗﻠﺨﻢ …ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﯾﻦ ﻣﺮﺩ ﺑﺪﺍﺧﻼ‌ﻕ ﺑﺪ ﻋﻨﻘﻢ ﺻﺪﺍﺷﻮ ﮐﻨﺎﺭ ﮔﻮﺷﻢ ﺷﻨﯿﺪﻡ :ﺑﻪ ﭼﯽ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﺧﺎﻧﻢ ﯾﺰﺩﺍﻧﯽ  ﻟﺒﺨﻨﺪ ﺍﻣﺪ ﺭﻭ ﻟﺒﺎﻡ  ﺑﺮﮔﺸﺘﻢ ﻃﺮﻓﺶ…»

171+

Capture(4) دانلود داستان حماسه هرمز در قالب پی دی اف pdf

سلام به دوستان عزیز

داستان حماسه هرمز یکی از داستان های زیبایی هستش که در عمرم شنیدم 🙂 این داستان در قالب پی دی اف در دو حالت کتابی و متنی ساده با ویرایشی خوب برای شما آماده شده .

1+
آخرین آخبار :
    وبسایت سوکس نو در 6 دی ماه 1395 شروع به کار کرده و تقریبا نو پا بوده و به یاری شما دوستان نیازمندیم تا مطالبی هدفمند تر و جالب رو براتون به اشتراک بگذاریم:) با آرزوی موفقیت برای شما!
    مدیریت وبسایت